Translate

poniedziałek, 29 lutego 2016

Obszary chronione


Skandynawia to kraina wielkich otwartych przestrzeni i wszechogarniającej przyrody. Stosunek Szwedów do ojczystej natury już od dawna kierował się w kierunku ochrony jej najważniejszych zasobów. Już w 1909 roku tutejszy parlament (Riksdag) uchwalił specjalną ustawę w ramach której powołano do życia 9 obszarów chronionych będących dzisiaj parkami narodowymi. W kraju trzech koron jest obecnie 29 parków narodowych a kilkanaście nowych jest właśnie projektowanych. Oprócz tego utworzono ponad 4000 rezerwatów przyrodniczych a także kilka innych obszarowych elementów systemu ochrony przyrody. Jest też ponad 4000 obiektów zaliczanych do europejskiej sieci ochronnej Natura 2000. W sumie ponad 10% terytorium kraju objęte jest taką ścisłą ochroną ekologiczną. Administracją zajmuje się państwowa agencja zwana Naturvårdsverket, przy czym lokalne rezerwaty podlegają władzom konkretnej prowincji (länu) czy gminy. Osobną kategorią ochronną są tzw. ekoparki podległe państwowej agencji leśnej (Sveaskog), obszary przekraczające 1000 ha na których prowadzi się ograniczoną gospodarkę leśną. Przyrodnicze tereny chronione stanowią atrakcję turystyczną i doskonałe miejsce wypoczynku. Przebiegają przez nie szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, konne a także wodne. Zazwyczaj stanowią istotne węzły turystyczne z odpowiednim zapleczem informacyjnym oraz nieagresywną bazą noclegową i gastronomiczną. Opisy tras biegnących przez tego typu tereny skupiać się będą w większym stopniu na turystyce pieszej w odróżnieniu do preferowanej w innych kategoriach opisu turystyce samochodowej. 
   

niedziela, 28 lutego 2016

Pod górę Omberg
Wyjazd z Ödeshög ulicami Storgatan i Mjölbyvägen do węzła drogowego przy zajeździe Rasta. Do tego miejsca zgodnie ze szlakiem kościołów Östergotlandii. Zjeżdżamy na trasę nr 50. Ciemny wał Ombergu pojawia się na horyzoncie zaraz po wyjeździe z obszaru zabudowanego.
[67 km] Po lewej żyzna łąka storczykowa na wapiennym podłożu. Jedno z niewielu w Östergotlandii stanowisk bartsji alpejskiej - reliktu z epoki plejstoceńskiej. Rezerwat przyrody (1).
[69 km] 2 km w lewo pola golfowe oraz rezerwat przyrody Stora Lund (2). Skalista krawędź uskokowa nad brzegiem jeziora Wetter. Bogate łąki z licznymi reliktowymi gatunkami roślin. Znajdziemy tu też rzadkie gatunki wodnych skorupiaków. Dogodne miejsca do wędkowania. W głębokiej wodzie bytują największe w jeziorze pstrągi i lipienie. Szlak turystyczny. Mijamy farmę wiatrową.
[71 km] Skrzyżowanie dróg. Stacja benzynowa Q-Star.
Na prawo widoczna wieża kościoła (3) w Västra Tollstad. Zgodnie z tradycją w pobliżu przy moście Alebäck zamordowano króla Sverkera, który udawał się do tej świątyni na poranną modlitwę. Obecny neoklasycystyczny budynek nawy wzniósł w latach 1840-43 architekt Abraham Nyström i w stosunku do dawnego założenia został on nieznacznie przesunięty w kierunku zachodnim. Ze starego średniowiecznego kościoła zachowano jedynie przyziemie wieży, co zresztą napotkało zdecydowaną krytykę Carla Bruniusa XIX-wiecznego konserwatora sztuki i profesora uniwersytetu w Lund.  We wnęce znajduje się obraz ołtarzowy przedstawiający Wniebowstąpienie Chrystusa namalowany przez Carla Gustawa Engmana w 1856 roku na zlecenie kapitana Rosin z Alvästra. Po prawej stronie nad XVII-wieczną czerwoną chrzcielnicą z ornamentem kwiatowym znajduje się najstarszy obiekt w świątyni, nieco uszkodzony drewniany krzyż pasyjny. Ze starej budowli zachowała się także płyta sufitowa z aniołem dmiącym w trąbę. Obecnie oprócz nabożeństw w sezonie letnim odbywają się tutaj koncerty, część liturgii przeniesiono też do sali w Hästholmen. Na cmentarzu parafialnym znajdziemy tablicę pamiątkową poświęconą 24 topielcom z parowca S/S Per Brahe, który zatonął w wietrzny poranek 20 listopada 1918 roku w wyniku nagłego przemieszczenia się ładunku. Nikt ze znajdujących się na pokładzie nie przeżył katastrofy, najprawdopodobniej przesuwający się balast skutecznie zablokował wszystkie wyjścia na pokład.
Po lewej droga do przystani w Hästholmen. To jedna z nielicznych naturalnych zatok w tej części Wetteru, która w XIV wieku pełniła rolę ruchliwego portu związanego z pobliskim klasztorem w Alvästra. Miejscowość jako jedno z czterech miast w Östergotlandii legitymowała się własną pieczęcią. Dziś to raczej skromna osada licząca 500 stałych mieszkańców ciągnąca się wzdłuż ulicy Hamngatan. Galeria sztuki, restauracja i kilka ośrodków wypoczynkowych otwartych w sezonie. W dawnym porcie (4) magazyn i silos zbożowy, obecnie punkt informacyjny, wypożyczalnia sprzętu wodnego, wystawa dotycząca życia w jeziorze oraz niewielkie akwarium. Latarnia z 1897 roku na cyplu Husbacken. Na południe od zatoki na skałach znajdują się prehistoryczne ryty naskalne z wczesnej epoki brązu. Rysunki przedstawiają głównie statki i związane były z pogańskim kultem płodności. Na północy nad samym brzegiem jeziora w urwiskach Ombergu znajduje się jaskinia Rödgavelgrottan (5) związana z sagą o olbrzymie z rudą brodą, który adorował dziką królową Ommę mieszkającą na szczycie wzgórza. Dopłynąć można jedynie łódką lub dojść w zimie po zamarzniętym lodzie.
Przystań w Hästholmen

Przy przystani jest niewielki kemping z trzema drewnianymi 5-osobowymi domkami. Prysznice, toalety, pralnia i lodówka. Wynajęcie chatki 575-625 SVK. Ustawienie namiotu 120 SVK, przyczepy lub kampera 165 SVK. Dodatkowa opłata za energię elektryczną 50 SVK. Ceny są droższe po sezonie letnim (od października do kwietnia). 
Alternatywą jest także niedrogi pensjonat Haga B&B przy Hamngatan 41 z trzema pokojami dwuosobowymi. Cena za osobę 250-300 SVK. Kontakt tel: 014 43 33 36, e-mail: snorlander@live.se
[72 km] W lewo droga w kierunku Ombergu i ruin klasztoru Alvästra. Prosto kontynuuje się krajowa trasa nr 50 w kierunku Vadstena. Jadąc do zabytku możemy wybrać to skrzyżowanie albo odbić na zachód jeszcze 2 km dalej kolejnym zjazdem. Wybierając pierwszy zjazd mijamy obelisk pamiątkowy przy moście nad Alebäcken. W miejscu tym dokonano według tradycji zabójstwa na Sverkerze Starszym. W zbrodnię zamieszony był Duńczyk Magnus Henriksson spokrewniony z władcami dynastii Stenkila, która panowała w Szwecji w latach 1060-1130. Według tradycyjnego przekazu powielonego przez kronikarza Olausa Petri incydent ten miał miejsce na drodze, gdy król udawał się na jutrznię, z kolei duński dziejopis Saxo Grammaticus uważa, że władca został zabity podczas snu w swojej siedzibie. W lewo droga gruntowa nad brzeg jeziora prowadzi do odkrytych w 1916 roku fundamentów prostokątnej budowli (6) tradycyjnie uznawanej za miejsce pochówku zabitego monarchy. Z pewnością było to miejsce związane z jego kultem o czym świadczą znaleziska archeologiczne i świadectwa pisane. 
[73 km] Skrzyżowanie dróg u podnóża zalesionego wzgórza. Na zboczu czerwona drewniana ekskluzywna willa - Ombergs Turisthotell (7). Tradycyjny punkt startu wycieczek na szczyt góry, pensjonat zbudowany w 1892 roku a potem odrestaurowany po pożarze w 1912 roku. Pakiety pobytowe z określonym menu oraz usługami przewodnika. Kontakt przez stronę web: http://ombergsturisthotell.com
Do klasztoru jeszcze kilkaset metrów  prosto drogą przez las. Opactwo cystersów w Alvästra (8) powstało w 1143 roku z inicjatywy pierwszej żony króla Sverkera I Starszego norweskiej Ulvhildy, która sprowadziła do Szwecji francuskich mnichów z Clairvaux. Warto podkreślić, że późniejszą małżonką władcy była polska księżniczka Rycheza. Nie odegrała ona znaczniejszej roli, ponieważ wkrótce po ślubie zmarła. Klasztor wzniesiono z miejscowego wapienia - jego trzonem był kościół podobny do świątyni we francuskim Fontenay i zlokalizowany po północnej stronie kompleksu. Wewnątrz odbyły się trzy pochówki władców z dynastii Sverkerydów, spoczął także pierwszy szwedzki arcybiskup Stefan. W XII i XIII wieku klasztor był jednym z najważniejszych miejsc w państwie, szybko też uruchomił swoje filie m.in. w Varnhem, Julita i Viby. W XIV wieku w tym wpływowym opactwie modliła się często św. Brygida doznając przy tym niektórych swoich objawień. W kościele pochowano jej chorego męża Ulfa Gudmarssona (płyta nagrobna została obecnie przeniesiona do Muzeum Historycznego w Sztokholmie). 
Ruiny klasztoru Alvästra na tle góry Omberg
Po sejmie w Västerås w 1527 roku i przyjęciu reformacji król Gustaw Waza skasował dobra zakonne i nakazał mnichom opuścić to miejsce. Dobra zostały przejęte przez państwo, budynki stopniowo rozebrano a materiał wykorzystano do budowy zamku królewskiego w Vadstena oraz rezydencji hrabiego Pera Brahe. Od tego czasu zrujnowana świątynia nader często służyła miejscowym jako zasobnik kamienia budowlanego, choć dla przykładu magistrat miasta Hjo w 1797 roku nie uzyskał zgody na wykorzystanie budulca na potrzeby rozbudowy własnego kościoła. Dopiero w 1921 roku kres dalszym zniszczeniom poczyniły badania archeologiczne Otto Frodina. Od tego czasu ruiny są chronione przez państwo. Zachowały się przyziemia naw kościelnych z romańskimi i wczesnogotyckimi łukami wraz z jednym ocalałym oknem zdobionym maswerkiem. Po południowej stronie świątyni pozostało pomieszczenie zakrystii obniżone kilkadziesiąt centymetrów w stosunku do posadzki kościoła. Nakryte jest prostym sklepieniem kolebkowym. Powyżej znajduje się współczesny taras widokowy. Część klasztorna zachowała się w znacznie gorszym stanie. Pierwotnie zabudowania były dwupiętrowe - na wyższej kondygnacji mieściły się dormitoria, poniżej sale kapitularza, refektarz, kuchnia, lektorium, skryptorium i lavatorium. Zabudowania otaczały kwadratowy ogród wewnętrzny w którym i dzisiaj rosną rozmaite gatunki ziół. W skrzydle wschodnim znajdowały się pozostałe zabudowania gospodarcze w tym pomieszczenia dla gości przybywających dość często w klasztorne bramy. Jako członek wspólnoty cysterskiej opat z Alvästra miał prawo uczestnictwa w synodzie zgromadzenia, na którym decydowano o wielu aspektach religijnych i finansowych zakonu, jednak ze względu na wielką odległość od stolicy kapituły podróże takie odbywano w rytmie pięcioletnim. Alvästra jest dzisiaj doskonałym miejscem na odpoczynek przed wspinaczką na wzgórze Omberg. Porośnięte trawą wapienne mury tworzą nastrojowe tło, często turyści zatrzymują się tutaj na pikniki.     
     
           
 

sobota, 27 lutego 2016

Simrishamn część 2


SIMRISHAMN [48 km] / 6,5 tys. mieszkańców

Rozległa starówka Simrishamnu leży na stoku wzniesienia na zachód od przystani. Pełna jest niewysokich kolorowych domków zbudowanych najczęściej z cegły lub pruskiego muru. Bliżej przystani były to głównie parterowe domki marynarzy, powyżej natomiast stały większe rezydencje bogatszych mieszczan. Najmniejsza posesja w mieście, żółty domek przy Store Bengts Sträde (3) należał przy tym do marynarza olbrzyma mierzącego 213 cm. Warto przyjrzeć się ciekawym ozdobom na drzwiach wejściowych. Były one wizytówkami świadczącymi o stanie posiadania właściciela, zazwyczaj kupca lub przewoźnika korzystającego z dogodnego położenia miasta w centrum Bałtyku.
Piękne rzeźbione drzwi strzegą posesji na starówce Simrishamnu
Przy wielu tutejszych parcelach zachowały się niewielkie ogrody stanowiące dziś oazę ciszy w środku miasta i interesujące miejsca rekreacyjne. Przy muzeum regionalnym (8) prezentującym wystawy związane z tkactwem, garncarstwem i rozmaitym rękodziełem ludowym znajduje się ogród Björkengrenska prezentujący rośliny opisane przez Karola Linneusza w jego podróży przez Skanię. Nad ogrodem góruje obraz graffiti Ściana róż stworzony przez Carolinę Falkholt.  Sam budynek muzeum zwany Hafreborg to przykład rezydencji mieszczańskiej należącej w XIX wieku do armatorki Sigrid Bj
örkegren, która w owych czasach chlubiła się posiadaniem największej floty rybackiej w całej Szwecji (ponad 70 barkasów).
Muzeum jest otwarte od wtorku do piątku w godzinach 12-17 oraz w soboty od 10 do 14. Warto wstąpić do sklepu muzealnego umiejscowionego w starym XIX-wiecznym lokalu handlowym. W 2005 roku magazyn Elle uznał to miejsce za jeden z najciekawszych obiektów handlowych w muzeach na świecie obok takich placówek jak Muzeum Guggenheima czy MoMA w Nowym Jorku. Storgatan 34, tel: 041 481 96 70
Mural Ściana róż przy ogrodzie Björkegrenska Gården

W Simrishamnie jest także ogród różany. Znajduje się on na zapleczu hotelu przy Storgatan 21 i znaleźć tam można około 300 odmian tych kwiatów. Wiele z nich nosi nazwy sławnych osób – znaleźć można Astrid Lindgren, Ingrid Bergman czy Victora Borge. Ciekawym miejscem jest też plac różany Rosentorget (6) na południe od Allgatan, gdzie zgromadzono stare kwiaty hodowane w wiejskich ogrodach regionu Österlen. Każda z róż ma swój własny numer identyfikacyjny a miejsce stanowi swoisty bank genetyczny pozwalający przetrwać tradycyjnym rasom popularnej rośliny ozdobnej. I tutaj znajdują się również nowe odmiany stanowiące mieszanki rozmaitych wcześniejszych okazów, np. kwiat o nazwie Hanna wspominający młodą kobietę o tym imieniu brutalnie zamordowaną przez swojego męża w Yngsjö w 1989 roku. Przy tej samej ulicy Allgatan warto też wstąpić do Bergengrenska Gården (7) – założenia historycznego pokazującego różne fazy rozwoju hortikultury. Zorganizowany jest trochę na kształt tarasów zamkowych, część zajmują francuskie żywopłoty, inną część bardziej otwarty ogród na modłę niemiecką. Wejścia strzeże 200-letni wiąz. Przy starej aptece na Storgatan 17 znajduje się natomiast ogród zielarski. Ma on wybitnie  śródziemnomorski charakter. W powietrzu unosi się zapach wonnych przypraw: bazylii, rozmarynu czy lawendy a dodatkowo ścieżki są wyłożone toskańską terakotą. 
Rosentorget
Centrum Simrishamnu stanowi nieregularny plac Stortorget na którym znajduje się ceglany ratusz z 1867 roku oraz surowy nieotynkowany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja (1). Co ciekawe tynk ten usunięto już w naszych czasach odsłaniając fasadę zbudowaną z dzikiego kamienia (piaskowiec kwarcytyczny). Wewnątrz zwraca uwagę XVII-wieczna ambona z inskrypcjami biblijnymi. Bogaty wystrój na który składają się rzeźbione stalle i złocone żyrandole był zakupiony przez parafię ze składek bogatych kupców. Z 1800 roku pochodzi wotywny żaglowiec zawieszony w nawie. Przy kościele ustawiono 2 rzeźby Carla Millesa, natomiast na samym placu znajdują się dwie rzeźby symboliczne – mieszczanki Marianny oraz Źródło życia. Przy wychodzącym z rynku zaułku Strömmens Sträde znajdowała się kiedyś garbarnia. Dziś w starej fabryczce mieści się kameralne muzeum ukazujące sztukę barwienia i zmiękczania skóry. Przy Järnvägsgatan blisko stacji kolejowej znalazł siedzibę miejscowy dom kultury noszący nazwę Cetus i mieszczący bibliotekę oraz galerię. Chlubą Simrishamnu jest miejscowy port – największa przystań rybacka w południowej Szwecji. Nabrzeża rozciągają się na długości 2 km i mogą pomieścić ponad 200 jednostek pływających w tym głębokomorskie trawlery.  Dzisiejszy port oddano do użytku w 1910 roku po tym jak stara przystań została zniszczona 9 lat wcześniej w czasie sztormu. W 1985 roku na północ od basenów handlowych powstała marina dla turystycznych jachtów. Nabrzeża podziwiać można wędrując miejską promenadą przy okazji odwiedzając biuro informacji turystycznej. Nad portem góruje żółty budynek hotelu Svea. Przy przystani mieści się też niewielkie muzeum sztuki Gösty Wernera. (2) Autor był z zawodu żeglarzem i meteorologiem stąd tematyka marynistyczna dominuje w jego twórczości. 
Muzeum mieszczące się przy Strändvägen 5 otwarte jest w sezonie letnim (oraz w okresie wielkanocnym). Wtorek-Niedziela w godzinach 12-17, tel: 041 41 04 40, e-mail: info@gostawerner.se, strona web: http://www.gostawerner.se. Wstęp wolny.
Najbardziej znany obiekt muzealny Simrishamnu to obecnie bez wątpienia Autoseum (4) – wystawa poświęcona historii motoryzacji zlokalizowana w nowszej części miasta w dawnej hali fabrycznej przy Fabriksgatan 10. Ekspozycja otwarta w 2008 roku była już przedtem przynajmniej częściowo prezentowana w Skokloster. Obejrzeć można około 100 różnych modeli samochodów, 60 motocykli i motorowerów oraz 2 samoloty. Warto zwrócić uwagę na autentyczny model słynnego Forda T, królewskiego Porsche z 1971 roku oraz model Citroёna z 1948 roku należący kiedyś do Daga Hammarskjölda. Oprócz samochodów prywatnych i wizytowych jest także kolekcja wozów sportowych w tym stare bolidy Formuły 1 używane przez szwedzkiego kierowcę Stefana Johanssona zwanego "Lill-Lövis". W sąsiedztwie znajduje się jeszcze jedna kolekcja prezentująca mechaniczne instrumenty muzyczne, fonografy, pozytywki i różnego typu odtwarzacze dźwięków. 
Szczegóły wystaw opisane są na stronie web: http://www.autoseum.se. Muzeum otwarte tylko w sezonie letnim. Telefon kontaktowy: 041 41 37 80. 
Na północ od centrum warto natomiast obejrzeć nowy miejski park Brunnsparken z amfiteatrem, estradą i jeszcze jednym ogrodem różanym. Przedłużeniem parku na północ jest kolonia ogródków działkowych pięknie położona na skarpie ponad rzeką Tommarpsån z widokiem na morze. Przy szkole Osterlengymnasium ustawiono osobliwą ceglaną budowlę przypominającą piec ceramiczny. Autorem symbolicznej rotundy o nazwie Cimbris (5) wspominającej historię produkcji cegły w regionie jest artysta Ulla Viotti. W granicach miasta znajduje się też niewielki rezerwat przyrodniczy o ciekawej nazwie Skansen, dawne pastwisko nadmorskie. W jego obrębie znaleźć można prehistoryczne ryty naskalne. Inne znajdują się nieco dalej na południe wSimrislund

piątek, 26 lutego 2016

Simrishamn część 1


SIMRISHAMN [48 km] / 6,5 tys. mieszkańców
Miasteczko jest nieformalną stolicą regionu Österlen i dzisiaj pełni głównie funkcje turystyczne. Urocza starówka zachowana w stanie niewiele zmienionym w stosunku do dawnych czasów sąsiaduje z największym portem rybackim w Szwecji. Miejscowość ma średniowieczne korzenie. Już w 1123 norweski władca Sigurd Krzyżowiec wylądował w tej okolicy podczas kampanii skierowanej przeciwko duńskiej władzy w Östra Tommarp.

Simrishamn to końcowa stacja kolei Pågatågen kursującej w kierunku Ystad, Malmö, Helsingborg i Lund. Na dworcu zlokalizowanym przy Stenbocksgatan 3 znajdują się kasy biletowe, poczekalnia i przechowalnia bagażu. Jeden peron. Telefon informacyjny: 041 41 00 07. W sąsiedztwie są też stanowiska odjazdowe autobusów. Miasto ma bezpośrednie połączenia z Ystad, Tomelilla, Kristianstad, Malmö i Lund. Oprócz tego kursują linie lokalne do sąsiednich wiosek oraz wahadłowe mikrobusy miejskie (do szpitala, Simrislund i Annelund). Informacja Skånetrafiken pod telefonem: 077 177 77 77. Z przystani kursują w sezonie letnim duńskie promy Bornholm Express do Allinge na północnym brzegu wyspy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 045 56 48 51 76 (duński) lub pod adresem e-mail: mail@bornholmexpress.dk. W planach jest także otwarcie bezpośredniego połączenia promowego do Kołobrzegu. 
Miejsca parkingowe znaleźć można przy biegnącej wzdłuż przystani Strandvägen a także położonej bliżej rynku Garvaregatan. 
Najbliżej centrum położone są sąsiadujące ze sobą stacje benzynowe przy Storgatan: Preem, Shell oraz niewielka Tanka. Inny kompleks miejsc do tankowania znajdziemy na zachodnich przedmieściach w pobliżu ronda przy drodze nr 9.         

We wrześniu 2015 roku zostało zamknięte schronisko turystyczne w Simrishamnie, obecnie noclegi można rezerwować w pensjonatach typu B&B oraz w odległych o kilka kilometrów od miasta kempingach. 
Pizza House B&B to nocleg połączony z degustacją lokalnej pizzy. Cena za dwójkę od 800 SVK, opłata dla jednej osoby na tych samych warunkach 400 SVK. Jeden z tańszych adresów w centrum, aczkolwiek miejscówek jest tu stosunkowo mało. W pokojach TV. Łazienki i WC na korytarzu. Storgatan 44, tel: 0708 66 70 63, e-mail: info@pizzahousebb.se, strona web: http://www.pizzahousebb.se
Aurora B&B Sjukhusvägen 2 jest już zdecydowanie droższa. Ceny za pokój dwuosobowy dochodzą do 1000 SVK. Ciekawy wystrój wnętrz. Strona web:  http://www.aurorabedbreakfast.com 

Informacja turystyczna znajduje się na przystani w ceglanym budynku zwanym Marintscentrum (na dole jest tawerna, na piętrze biuro), Varvsgatan 2, tel: 041 481 98 00, e-mail: turistbyra@simrishamn.se. Godziny otwarcia: Pn-Pt 9-17, w lecie do 19 także w weekendy od 10-18. 

Stacja benzynowa Preem w Simrishamn