Translate

piątek, 30 kwietnia 2021

Trollhättan część 3 Wodospady i śluzy

TROLLH
ÄTTAN  [0 km], 50,4 tys. mieszkańców 
Większość turystów omija samo centrum i od razu kieruje swe kroki nad rzekę Göta, aby obejrzeć główne atrakcje okolicy związane z przemysłem, żeglugą i energetycznym wykorzystaniem spadku wód. To najciekawsza krajobrazowo, historycznie oraz kulturowo część Trollhättanu i miejsce, gdzie narodziło się współczesne miasto. Zachodnią krawędź doliny tworzy w tym miejscu wysoka i skalista skarpa ciągnąca się wzdłuż naturalnego koryta rzeki. Jej brzeg wschodni został rozcięty licznymi budowlami hydrotechnicznymi. Granicę w tą stronę wyznacza ciąg kanału Trollhätte zwanego też Bergkanalen. Göta na tej krótkiej odległości notuje spadek aż o 32 metry, co stanowi ponad 70% różnicy poziomów pomiędzy Wetterem a Kattegatem. Kilkukilometrowy odcinek dolinny podzielić można na 3 krótsze segmenty: kompleks starych śluz na południu, środek z Innovatum, wodospadami oraz elektrownią wodną Olidan, wreszcie najbliższą współczesnemu centrum miasta część północną z wyspą Spikön. Spacery w tych obszarach umożliwia gęsta sieć szlaków przechadzkowych prowadzących do najważniejszych miejsc i obiektów. Trzy takie trasy noszą imię sławnych inżynierów regulujących lokalne stosunki wodne. Przez opisywany teren biegnie również fragment dalekobieżnego szlaku turystycznego Västgötaleden.

Spacer po południowej części obszaru rozpocząć można w okolicach Muzeum Kanału Trollh
ätte (1) mieszczącego się w dawnym budynku magazynowym z 1890 roku. Obejrzeć tu można m.in. modele statków, księgi przewozowe, ale też skafander nurka z XIX wieku, starą kuźnię, warsztat stolarski oraz kapitański salon ze statku towarowego Vielle Montagne III. Na zapleczu muzeum znajduje się kompleks baraków mieszczących dawniej warsztaty w których dokonywano konserwacji urządzeń potrzebnych do działania systemu śluz.
W 2020 roku ze względu na sytuację epidemiczną muzeum pozostało zamknięte. Nie wiadomo czy zostanie otwarte w obecnym sezonie. Telefon kontaktowy: 0520 52 50 98
Z parkingu przy muzeum drogą ku południowi biegnie trasa nazwana imieniem Nilsa Ericsona. Był to  szwedzki inżynier projektujący zarówno drogi wodne jak i na późniejszym etapie życia również linie kolejowe. W 1844 roku przebudował Kanał Trollhätte, ale budował śluzy także w Sztokholmie, Karlstad, Säffle czy w Finlandii na Kanale Saimaa. Za swoje zasługi dla państwa otrzymał wiele honorowych odznaczeń, a w czasie uroczystości koronacyjnej Karola XV także tytuł barona (szwedzki friherre). W pobliżu kawiarni Slusscaféet.(2) oraz basenu przy którym cumuje statek M/S Elfkungen znajduje się poświęcony mu kamień pamiątkowy z wyrzeźbionym w brązie portretem. W drodze na przystań miniemy dawną siedzibę urzędu żeglugowego. Pierwotnie w budynku tym mieścił się szpital choleryczny, a w 1800 roku umieszczono tu właściwe biura. Właśnie w 1800 roku udało się po raz pierwszy stworzyć drogę wodną omijającą słynne wodospady. Wąski kanał biegł na północ od przystani obniżając się w dolinę Gamledalen prowadzącą do głównego koryta Göty. Powstał system ośmiu śluz zgrupowanych w dwóch miejscach. Były to obiekty stosunkowo małe. Szerokość stopnia wynosiła 6,35 m a długość 36,6 m stąd mogły tędy przepłynąć statki o ładowności nie przekraczającej 140 ton. W 1844 oddano do użytku nową drogę równoległą do poprzedniej. Nieco szersze przejście składało się z 11 stopni o szerokości 7,28 m i długości 35,6 m i mogło przepuścić jednostki o ładowności do 300 ton. Dzisiejsza droga wodna powstała w 1916 roku i prowadzi bezpośrednio na zachód przez 4 śluzy.
Jedna ze śluz na nowym kanale

Po jej modernizacji szerokość kanału wynosi 13,7 m a długość stopnia 90 m co umożliwia poruszanie się jednostek transportowych o wyporności 4000 ton. Z promenady oraz biegnących równolegle do niej pomostów obserwować można dzisiejszy ruch statków na kanale. Warto podejść do skalnej gardzieli, gdzie znajduje się dzisiejsza śluza nr 2 zwana też
Övre Slussen. Z drewnianego trapu biegnącego po zalewie Höljan doskonale można porównać wielkość "żelaznych wrót" współczesnej budowli hydrotechnicznej z jej historycznymi przodkami. Na skalnym urwisku ponad śluzą stoi drewniana dzwonnica z zegarem ukończona w 1916 roku. Na szczycie znajdują się zdobienia naśladujace dzioby statków wikińskich. Pierwszy raz użyte były do dekoracji przystani w czasie uroczystości otwarcia kanału z udziałem króla Gustawa V. Kaskadą schodów można zejść wzdłuż nowego szlaku wodnego aż do rzeki Göta mijając po drodze dolne śluzy. Szlak Nilsa Ericsona skręca w prawo i prowadzi ścieżką w kierunku parku Gamle Dal (3) położonego nad starymi kanałami z 1800 i 1844 roku. Miejsce piknikowe. Rzeźby plenerowe w tym błyszczący pokryty łuską Portal Thomasa Nordströma. Z parku można powrócić w kierunku kawiarni i przystani ścieżką wzdłuż najstarszego systemu śluz. Trasa miejscami jest wąska i pozwala zajrzeć w czeluść drogi wodnej. Można też wybrać dłuższą trasę prowadzącą wzdłuż ulicy Vassliden. Powyżej tej drogi stoi niewielka zagroda Åker w której jakiś czas mieszkał Nils Ericson w trakcie prac nad nowym kanałem. W tej okolicy rozpoczyna się ścieżka zwana Szlakiem Miłości (Kärlekstigen) biegnąca lasem Älvrummet tuż nad brzegami Göty. Stare świerki wyrastają tuż nad wodą i na zboczu. W podszyciu leszczyna. Otwierają się widoki na przełomową dolinę rzeczną przez którą przerzucono most wiszący. W jego okolicach zobaczymy resztki dawnej śluzy Elviusa (4) stanowiącej część pierwszej nieudanej inwestycji hydrotechnicznej w tym obszarze. W połowie XVIII w. uczony i konstruktor Christopher Polhem stworzył projekt pierwszego kanału umożliwiającego żeglugę przez wodospady w Stora Edet. Spiętrzenie wód kilkoma zaporami oraz wykucie śluz w naturalnym progu wodnym miało ułatwić przepłynięcie skalnym korytem rzeki. Oberwanie jednej z prowizorycznych tam przez bale spławianego drzewa zadecydowało jednak o ostatecznym fiasku tego przedsięwzięcia a śluzę Elviusa wysadzono w 1755 roku. Przez most wiszący można powędrować na wzgórze Kopparklinten (5) na prawym brzegu Göty. Na szczycie znajduje się platforma widokowa z przepiękną panoramą doliny oraz położonego na jej krawędzi miasta. Na tle zabudowy Trollhättanu rysuje się w dali płaskowzgórze Hunneberg. Na południu widać rzekę płynącą w kierunku Kattegatu wśród zielonych wzgórz. Na północy pierwotny bieg rzeki wyznacza wysoki próg skalny.
Elektrownia wodna Olidan

U stóp platformy widokowej znajduje się elektrownia wodna Olidan (6). W czasie II wojny światowej na Kopparklinten znajdowała się bateria przeciwlotnicza mająca chronić ten zakład energetyczny przed atakiem nieprzyjacielskich bombowców. Szlak Miłości doprowadza do niewielkiego zalewu Olideh
ålan na którego brzegu znajduje się wspomniana elektrownia wodna. Powstała ona w latach 1907-1921 i była pierwszym państwowym przedsięwzięciem w dziedzinie energetyki wodnej. Jest też najstarszą pracującą do dziś siłownią wodną w Szwecji. W przeszłości był tu naturalny wodospad zwany Helvetesfallen. Najbardziej charakterystyczny dla kompleksu przemysłowego jest wzniesiony z czerwonego granitu budynek mieszczący 13 turbin wodnych. Halę od strony zalewu oddziela droga jezdna ubezpieczona kamienną balustradą. Z góry wodę doprowadza długi kanał stanowiący oś architektoniczną całego założenia. Cały ten kompleks przypomina trochę monumentalną budowlę fortyfikacyjną, zwłaszcza że jest dobrze wkomponowany w skalne otoczenie. Do środka zakładu można wejść tylko z przewodnikiem. Zorganizowane wycieczki zostały jednak zawieszone w 2021 roku ze względu na epidemię. Starsza od stacji Olidan wzniesionej przez Erika Josephsona była tymczasowa stacja turbin, która już w 1908 roku zapewniła prąd elektryczny miastu Skara. Na jej fasadzie znajduje się napis "NOHAB Vattenturbiner Provstation". Urządzenia do elektrowni dostarczyła bowiem miejscowa firma Nydqvist & Holm AB (w skrócie NOHAB) znana później jako producent lokomotyw. Wielkie generatory były przewożone wagonami wprost z fabryki i opuszczane na nabrzeże za pomocą widocznego na krawędzi urwiska żurawia. Powyżej elektrowni znajdują się duże przemysłowe hangary na miejscu których istniała w 1847 roku kuźnia i odlewnia żelaza, pierwsza siedziba firmy NOHAB po przejęciu terenu przez państwo przeniesiona na drugą stronę kanału Trollhätte. Idąc dalej wzdłuż wspomnianego kanału miniemy dawną rozdzielnię oraz stację transformatorową. Po lewej stronie znajduje się nowoczesny budynek Insikten mieszczący salę wystawową i ekspozycję poświęconą energetyce wodnej. Przed pawilonem znajduje się tematyczny plac zabaw dla dzieci poświęcony przepływowi wody. Są tu wodne kanały, zjeżdżalnia w kształcie wieloryba, latarnia morska wypełniona kolorowymi kamieniami oraz wieża widokowa, skąd rozkoszować się można panoramą elektrowni i wzgórz na terenie Älvrummet.  Po kompleksie elektrowni prowadzi szlak przechadzkowy imienia Vilhelma Hansena pierwszego dyrektora państwowej spółki Vatenfall oraz inicjatora budowy nowego kanału w 1916 roku. Wzdłuż pięknie wyprofilowanego kanału elektrowni prowadzi ulica Åkersbergsvägen. Dawniej wzdłuż drogi wodnej biegła ścieżka którą szedł zaprzęg koni lub wołów ciągnących za sobą statek. Te dawne drogi techniczne są obecnie całkowicie zarośnięte. Z niej piękny widok na położony na skale na drugim brzegu kościół miejski. Dochodzimy do wysoko zawieszonego nad doliną rzeki mostu Oskarsbron. Przed samym mostem odbiega droga w dół prowadząca do resztek dawnej Polhemslussen ukończonej w 1753 roku, ale nigdy nie zaopatrzonej we wrota. W jej pobliżu znajduje się kamień pamiątkowy poświęcony budowniczemu tej pierwszej drogi wodnej Christopherowi Polhemowi. Ponad rozlewiskiem Håjums Varp znajduje się też rodzaj kotła skalnego zwany Kungsgrottan (9).
Sygnatury królewskie w Kungsgrottan

Tutaj na kamieniu wyryte są nazwiska królów oraz członków rodziny królewskiej, którzy odwiedzili to miejsce. Pierwszy podpis należy do Adolfa Fryderyka i jego żony Ulryki Lovisy i pochodzi z 1754 roku. Ostatni jak do tej pory upamiętnia księżniczkę Wiktorię i został wyryty w 2001 roku. Z mostu Oskarsbron najlepiej podziwiać można słynne wodospady (8). Przez większą część roku ten odcinek koryta pozostaje suchy ukazując dno skalistej rozpadliny. W porze letniej w czasie tzw. Dni Wodospadu tamy zostają otwarte i do niecki spływa woda. Jej przepływ osiąga maksymalnie 300 tysięcy litrów na sekundę i jest trzy razy mniejszy niż ładunek, który przepływał tym odcinkiem w warunkach naturalnych. Mimo to widowisko ukazuje siłę rzeki. Jest spektakularne, zwłaszcza wieczorem kiedy miejsce jest iluminowane. Przeprawa po raz pierwszy zbudowana została w 1889 roku. Pierwotnie była to konstrukcja stalowa z ażurową kratownicą. Ten pierwszy stały most przez rzekę G
öta w Trollhättan umożliwił rozwój dzielnicy Strömslunden na prawym brzegu. W latach 60-tych XX wieku budowla była już mocno przestarzała i zdecydowano o jej demontażu. Nowy betonowo-kamienny most o długości 109,5 metra powstał w tym samym miejscu w 1969 roku. Powyżej na lewym brzegu znajduje się górna elektrownia na rzece Göta zwana Hojum (7). Zbudowana została w końcu lat 30-tych XX wieku, z początku posiadała 2 turbiny a obecnie 3. Architekt założenia Erik Hahr ukrył większą część zakładu w podziemnej kawernie a na zewnątrz wznosi się tylko niepozorny kamienny budynek. Poniżej elektrowni na zboczach doliny zachowały się ruiny starszych zakładów przemysłowych w tym pierwszej w Szwecji fabryki tarcicy z 1857 roku, papierni oraz wytwórni karbidu firmy De Laval. Ceglany miejski kościół w Trollhättan (10) stoi na przesmyku pomiędzy dwoma sztucznymi kanałami. Spod elektrowni Hojum prowadzi do niego stary kamienny most. Na przyczółku stoi rzeźba autorstwa Hiroshi Koyamy. Jeden z pierwszych kościołów neogotyckich w Szwecji zbudowany został w latach 1860-1862 przez Adolfa Wilhema Edelswärda.
Neogotycki kościół Trollhätte

Była to fundacja Nya Trolh
ätte Kanalbolaget - spółki administrującej drogą żeglugową. To być może tłumaczy oddalenie miejsca kultu od centrum miasta, w zamyśle kościół miał służyć także korzystającym z drogi wodnej. Jego cechą wyróżniającą jest strzelista wieża o wysokości 40 m ustawiona tuż nad wejściem blisko krawędzi klifu. Poza tym jest to raczej budowla typowa dla wspomnianego stylu architektonicznego, aczkolwiek niepozbawiona uroku. We wnętrzu znajduje się tryptyk ołtarzowy autorstwa Alberta Eldha z 1935 roku oraz kolorowe witraże w większości wypełnione wzorami geometrycznymi. Kyrkbrovägen prowadzi dalej wzdłuż bocznego kanału. Dawniej wzdłuż drogi wodnej biegły ścieżki którymi szły zaprzęgi koni lub wołów ciągnące za sobą statek lub barkę. Te dawne drogi techniczne są już obecnie całkowicie zarośnięte. Mijamy kilka starych budynków przemysłowych i magazynowych. W dawnym domu dozorcy kanału na wysepce Kanalön mieści się obecnie siedziba klubu motocyklowego. Do kompleksu wystawowo-muzealnego Innovatum (11) prowadzi przez kanał Trollhätte most zwodzony o ciekawym designie. Zastąpił on funkcjonującą do 2017 roku kolej linową na wysokich masztach prowadzącą w stronę elektrowni Olidan. Centrum nauki to część większego parku biznesowego powstałego na terenie dawnych zakładów transportu kolejowego NOHAB. Przed wejściem na teren znajduje się emblematyczna lokomotywa z 1917 roku przypominająca o historii miejsca. Druga starsza, zakupiona z muzeum kolejnictwa w Gävle, znajduje się we wnętrzu kompleksu. Oprócz nowoczesnej interaktywnej wystawy wprowadzającej w świat fizyki, chemii, astronomii oraz zrównoważonego rozwoju na terenie Kraftstaden znajduje się kilka hal sportowych, skatepark, sale konferencyjne, restauracje i kawiarnie, studia filmowe, galeria sztuki, punkt informacji turystycznej, magazyny i sklepy. Ekspozycja oferuje wiele oryginalnych atrakcji: stację księżycową z robotami, wirtualną piaskownicę, samochody napędzane snopem światła, grę w mindball, maszynę do produkcji fałszywych wiadomości, interaktywną ścianę barwną itp. Jednym z eksponatów jest fragment afrykańskiego meteorytu Gibeon.
Bilety w cenie 120 SVK (dorośli) oraz 60 SVK (dzieci powyżej 3 lat). Są także karnety familijne oraz bilety łączone Innovatum i Muzeum Saaba. Aktualnie ze względu na Covid wystawa jest zamknięta. Zmiany warto śledzić na stronie internetowej: https://innovatumsciencecenter.se/. Kontakt telefoniczny: 0520 28 94 00
W muzeum Saab-a

W sąsiednim budynku znajduje się Muzeum Saab-a po bankructwie koncernu prowadzone przez Centrum Innovatum. W obecnym miejscu znajduje się od 1987 roku, wcześniej zbiory znajdowały się przy fabryce w Stallbacka. W kolekcji pokazano około 70 samochodów. W większości są to prototypy, samochody wyścigowe, reprezentacyjne oraz specjalne. Wystawę otwiera Saab 92001 znany też jako "Ursaab". Saab 94 Sonett to rzadki model wyprodukowany na potrzeby sportu rajdowego w stodole w 
Åsaka na wschód od miasta. 
Otwarte w sezonie letnim codziennie od 10 do 17. Poza sezonem od wtorku do niedzieli od 11 do 16. Aktualnie ze względu na sytuację epidemiczną zamknięte do odwołania. Ceny biletów: normalny 120 SVK, ulgowy (dzieci i studenci 60 SVK). Karnety rodzinne i bilet łączony z Centrum Innovatum. Kontakt telefoniczny: 0520 28 94 40, e-mail: info@saabcarmuseum.se, strona internetowa: https://saabcarmuseum.se/  
Ciekawym miejscem w kompleksie jest stara kuźnia NOHAB z 1935 roku w której wykonywano korbowody, pierścienie i wały do lokomotyw. Na wyposażenie składają się 3 duże młoty pneumatyczne o masie 500-800 kg i dwaq mniejsze. W miejscu tym prowadzi się pokazy i lekcje kowalstwa artystycznego. Na skraju kompleksu mieści się hala sztuki (Konsthall) organizująca wystawy artystyczne. W jej pobliżu obejrzeć można instalację plenerową przedstawiającego wielkiego białego królika z symbolami czerwonego krzyża. W lasku na południowy-wschód od kompleksu Innovatum stoi nieco zaniedbana stela zwana Starkodder Sten. Wspomina ona bohatera sag islandzkich, który pod wodospadami w Trollhättan toczył walkę z trollami. Kamień został przeniesiony z terenu zakładów NOHAB na obecne miejsce w 1951 roku.                                                    

sobota, 24 kwietnia 2021

Torhamn i wschodnie wyspy Archipelagu Karlskrony

Część Szwecji najdalej wysunięta na południowy wschód, czyli półwysep z niewielką przystanią w Torhamn (do 1898 roku nazywanego Torrum) oraz kilkanaście niewielkich szkierów. Rezerwaty przyrody, ptasie mateczniki oraz największy w Blekinge obszar prehistorycznych rytów naskalnych. 

Początek trasy w Jämjö na 268 km trasy głównej. Przy kościele odbiega na południe Torhamnsvägen. 
[1 km] W lewo droga gruntowa w kierunku zatoki Hallarumviken do Byfallet. 1 km w tamtym kierunku cmentarzysko z epoki żelaza Store Backe. W czasach wikingów była tutaj spora osada chroniona ostrokołem od strony morza.
[2 km] Hallarum. Kawiarnia i kąpielisko nad zatoką. 2 km na wschód rezerwat przyrodniczy nad jeziorem Färskesjön. Niewielki oligotroficzny zbiornik w depresji tektonicznej. Brzegi zalesione. Cmentarzyska prehistoryczne. Znakowana ścieżka turystyczna biegnie wokół akwenu.
Po prawej lasy bukowe należące do rezerwatu Hallarumsviken. Fragment wysokiego wybrzeża ze skalistymi klifami dochodzącymi do 30 m wysokości. Głębokie i wąskie doliny. Z platform skalnych rozległe widoki na zatokę. Kamienne fundamenty dawnej farmy rolnej. 
[5 km] Stora Rom. Rezerwat przyrodniczy. Las na klifach. Od strony morza zarośla wiciokrzewów. Stare dęby.
[7 km] W lewo droga do Truseryd. Po prawej dawne łąki kośne Steneryd. Rezerwat przyrody. Bogate zbiorowiska ziołorośli. Latem organizowane są tutaj otwarte zawody w koszeniu trawy. 
[8 km] Po lewej osada Möckleryd. Na wschód od wioski w sosnowym lesie ukrywa się największy w Blekinge zespół rytów naskalnych z epoki brązu zwany Horsahallen albo Hästhallen (1). Nazwę miejscu dały dwa wizerunki koni mające znaczenie religijno-symboliczne dla ludzi tamtego okresu. Koń pojawił się po raz pierwszy w Skandynawii w epoce brązu, dlatego zwierzęciu temu przyznawano nadziemską moc. Ich sylwetkę charakteryzują nienaturalnie wydłużone szyje, czym przypominają rytualne figurki ciągnące słoneczny rydwan znane ze stanowisk archeologicznych w Danii i pod Helsingborgiem. Największą grupę wizerunków tworzą jednak statki. Ich przedstawienia są różnowiekowe i często zachodzą na siebie. Niektóre ciągną za sobą słoneczny dysk. Prócz tego są też postacie ludzkie, obrazy innych zwierząt i rozmaite ornamenty. Część z rytów jest pomalowana czerwoną farbą.
Dwór Grabbegarden

[10 km]
W prawo droga do dworu Gr
äbbegården oraz na przystań promową Yttre Park (połączenie na wyspę Ytterön/Hästholmen, 2).
Prom kursuje co 15 minut w godzinach 5.00-24.00 z dwoma dłuższymi przerwami w ciągu dnia. 
[11 km] Gisslevik. Kemping nad brzegiem zatoki. Piaszczysta plaża z płytką wodą. 
Otwarte od 1 maja do 31 sierpnia. Cena pobytu 200 SVK za stanowisko z energią elektryczną a 140 SVK bez prądu. Opłata za prysznic 10 SVK za 5 minut. Kontakt telefoniczny pod numerami 0709 208 453 lub 0709 963 900, e-mail: bettesabom@gmail.com, strona www: https://gisslevikscamping.se
[12 km] Torhamn. W centrum wsi stoi kościół (3) zbudowany w 1885 roku i otoczony dużym cmentarzem. Zastąpił on zburzony średniowieczny znany jako Sankt Måns Kyrka. Imię męczennika z Orkadów nosiło też pobliskie źródełko. Elegancka budowla z szarego kamienia i cegły z przysadzistą 40-metrową wieżą nie uległa przekształceniu od czasów budowy. Zmianie uległ natomiast wystrój wnętrza. Najbardziej rzuca się w oczy wielki mural ołtarzowy przedstawiający Chrystusa w otoczeniu rolników i rybaków z Blekinge, dzieło urodzonego nieopodal Gunnara Olssona (Torhamna). W świątyni znajduje się jeszcze kilka innych obrazów tego artysty malarza. Ambona pochodzi z 1634 roku i została przeniesiona ze starego kościoła. W jej zwieńczeniu znajduje się monogram króla duńskiego Chrystiana IV. Na południe asfalt prowadzi do niewielkiego basenu portowego z widokiem na szkiery wschodniego archipelagu. Przybijają tu statki Blekingetrafiken.
Częstotliwość rejsów zależna jest od sezonu. Poza okresem letnim przejazd należy zarezerwować telefonicznie. Na wyspy wschodniego archipelagu pływają dwie łodzie: M/F Wittus bezpośrednio z Karlskrony z Fisktorget (w zależności od sezonu V, IX od czwartku do niedzieli 2 razy dziennie, około 1.30 h, VI-VIII przez cały tydzień 3 razy dziennie) oraz M/F Ungskär z Torhamn (tylko w sezonie letnim) lub Yttre Park (cały rok). Osobne rejsy odbywają się na Långören (2 razy dziennie), osobne na 3 pozostałe wyspy archipelagu (3 razy dziennie). Poza sezonem rezerwacje rejsów M/F Wittus pod telefonem 0455 783 30 a M/F Ungskär pod telefonem 0708 78 33 38. Na Utklippan dostać się można jedynie wodnymi taksówkami (Olsson: tel. 0738 56 39 99, Sturkö Sjötaxi: 0735 16 21 11 lub 0761 65 09 96, Henrik's Seaboat: 0768 77 77 70, Sandhamn Marine: 0455 514 00) lub prywatną łodzią.   
Odgałęzia się też boczna droga w kierunku porośniętego wrzosowiskami przylądka Torhamns Udde (4). Znajduje się tam stacja ornitologiczna i rezerwat przyrody. Wieża widokowa. Teren jest punktem postojowym dla ptaków wędrownych udających się wiosną z południa na północ a jesienią w kierunku odwrotnym. Szczególnie liczne są edredony oraz dzikie gęsi. Pojawia się także rzadki w Polsce biało-czarny szablodziób zwyczajny (Recurvirostra avosetta). Trzy kopce grzebalne z epoki brązu.

 
Ytterön/Hästholmen

Dostępna promem kablowym z Yttre Park. Rezerwat przyrodniczy. Terytorium zasiedlone rolniczo od wczesnego średniowiecza. Większe obszary leśne zachowały się w południowej części. Dominują natomiast łąki, nagie powierzchnie skalne i rzadkie zarośla jałowcowe. Rośliny słonolubne. Kolonie ptasie. Kąpieliska. Na wschodnim wybrzeżu w największej osadzie tradycyjny warsztat szkutniczy. 
Z południowego cypla i wzgórza Killeberget (bateria brzegowa) widok na sąsiedni Torhamnskär przy którym 27 października 1981 roku osiadła na mieliźnie radziecka łódź podwodna S-363 (5). W czasie zimnej wojny spowodowało to głośny międzynarodowy incydent przez ekspertów NATO określony żartobliwym mianem Whiskey on the rocks od nazwy popularnego drinka z lodem. Na pomoc uwięzionej łodzi podwodnej podążyła sowiecka eskadra składająca się z kilku okrętów. Szwedzi sprzeciwili się jednak kategorycznie wpłynięciu obcej floty na własne wody terytorialne w pobliżu ważnej bazy marynarki wojennej. Przygotowano do wystrzału baterie brzegowe, zmieniono też częstotliwości nasłuchu, co skłoniło Rosjan do zawieszenia akcji. Szwedzi zablokowali wejście do Gåsefjärden i otoczyli obcy okręt swoimi jednostkami. Trwały pertraktacje na poziomie rządowym oraz wojskowym. Ostatecznie kapitan okrętu podwodnego Anatolij Gusin został przesłuchany na pokładzie torpedowca Västervik. Jednocześnie pomiary promieniowania ustaliły obecność uranu na uwięzionej łodzi. Domniemywa się, że okręt podwodny posiadał w lukach torpedowych głowice nuklearne. Strona radziecka zaprzeczyła tym faktom trzymając się wersji uszkodzenia przyrządów pomiarowych i pomyłki w nawigacji, która spowodowała utknięcie na obcych wodach. Po 11 dniach napięcia jednostka podwodna została ostatecznie uwolniona z mielizny i odprowadzona w eskorcie na wody międzynarodowe. Dziś miejsce wypadku koło wyspy przypomina blaszana stawa z szablonem u-bota. 

Öppenskär

Na tym niewielkim szkierze położonym po wschodniej stronie wyspy Hästholmen znajduje się płat lasu iglastego oraz najdalej na południowy wschód wysunięte bagno na terenie Szwecji. Archeolodzy znaleźli tutaj ciekawe znaleziska z epoki wikingów, w tym zbiór arabskich monet. Dostęp łodzią z Torhamn lub Hästholmen.

Långören

Płaska bezleśna wyspa na południe od Torhamns Udde. Dostępna statkiem z Torhamn. Niewielka wioska na północnym wybrzeżu Od 1715 roku znajdowała się tutaj główna stacja pilotażowa, której celem było udostępnienie szlaku wodnego z Kalmaru do Karlskrony. Budynek strażnicy (Lotshuset, 6) stoi w centrum wioski. Wyróżnia się wysoką wieżą obserwacyjną. Wewnątrz mieści się świetlica, pokój noclegowy oraz niewielka wystawa muzealna. Wstęp wolny. Po wyspie oprowadza 2,5-kilometrowa ścieżka przyrodnicza prowadząca z przystani Salthallabryggan na południe. Fundamenty XVIII-wiecznych sezonowych domów oraz baterie brzegowe z okresu II wojny światowej.

Strażnica na Långören

Ungsk
är

Wyspa łączy się podmokłymi obniżeniami z dawniej osobnymi wysepkami Mellanskär i Lungskär. Nazywane są one rynnami drakkarów. W czasach wikingów służyły bowiem jako bezpieczne schronienia dla łodzi. Wioska z przystanią mieści się na południowym brzegu (7). 4-kilometrowa znakowana na czerwono ścieżka spacerowa prowadzi obok budynku starej szkoły i domu misyjnego w którym corocznie odbywa się niewielki festiwal operowy na niezamieszkaną północną część wyspy i najwyższe wzniesienie Böteskullen położone około 5 m nad poziomem morza. Warto przedostać się też na zachód na Lungskär na którym do końca lat 70-tych ubiegłego wieku znajdowała się bateria brzegowa z działami znajdującymi się w skalnych kawernach (8). Z wierzchołka wzgórza roztacza się panorama archipelagu. Podobno w czasie II wojny światowej mieścił się tutaj nowoczesny szpital wojskowy. 

Inlängan (9)

Położona bardziej na zachód, "w głębi archipelagu" i dlatego nieco wyższa mierząca 10 m n.p.m (Äggaviksberget). Stary ośrodek kamieniarstwa. Dawne kamieniołomy datowane na 2000 lat przed Chrystusem. Cmentarzysko neolityczne. Z nowszych czasów pozostały obronne umocnienia brzegowe. Dziś zamieszkuje tu na stałe zaledwie 7 osób. Spokojne zatoczki z plażami do kąpieli. Największe wrzosowisko na archipelagu. Ostoje ptasie. W środkowej części wyspy zachowane ślady dawnej terasy brzegowej morza litorynowego. Ścieżka spacerowa. 

Utlängan

Po wschodniej stronie Utlängan znajduje się mniejszy szkier Stenshamn ze starym portem rybackim (10) z 1918 roku zbudowanym z kamienia wydobytego na wyspie Hässlö. Przy przystani znajduje się sklep spożywczy oraz barak w którym organizowane są sezonowe wystawy. Wysokość wyspy nie przekracza 2 m i w czasie sztormowego przypływu duże jej połacie znikają pod wodą. Droga na Utlängan prowadzi przez wieś rybacką założoną w XVIII wieku a następnie kamienną groblą przez cieśninę. Utlängan to znacznie większy i wyższy szkier położony najdalej na południe. Ważny strategicznie i zamieszkany już w średniowieczu. Na Bornholmie znajduje się kamień runiczny w którym wspomniany jest wojownik, który zginął w czasie bitwy pod Utlängan. W północnej części wyspy zachowały się ponoć resztki średniowiecznego kościoła. Ludność trudniła się głównie rybołówstwem (w tym połowami węgorza), hodowlą owiec oraz myślistwem. Nad cieśniną na zachodnim brzegu znajduje się kąpielisko z cieplejszą wodą.
Latarnia morska na wyspie Utlängan

Po wschodniej stronie są piaszczyste i kamieniste plaże. Rozległe tereny łąkowe oraz wydmy. Można tu często spotkać wylegujące się foki. Warto też odwiedzić to miejsce ze względu na bogatą awifaunę. Środkiem lądu prowadzi znakowany szlak turystyczny o długości 3,5 km. Biegnie wzdłuż rzadkiego lasu z charakterystycznymi wielopiennymi dębami specjalnie przycinanymi. Na trasie stoi kilka tablic informacyjnych. Wieża widokowa. Na południowym cyplu Utl
ängan znajduje się latarnia morska (11) z zachowanym domem latarnika. Obiekt działa od 1883 roku, ale obecna czarno-biała betonowa wieża zbudowana została w 1931 roku. Stacja jest całkowicie zautomatyzowana. Wiatrochron dla turystów.

Utklippan

Najdalej na południe wysunięty szkier w Blekinge to w zasadzie grupa skalistych wysepek rozdzielonych cieśniną w której znajduje się przystań rybacka na Norraskär. Cały ten obszar stanowi od 1988 roku rezerwat przyrody. Ostoja ptaków morskich i fok. Ochrona obejmuje też rzadkie gatunki płazów: ropuchę paskówkę (Epidalea calamita) oraz ropuchę zieloną (Bufotes viridis). Ta druga w Szwecji żyje tylko na trzech stanowiskach: dwóch w Skanii oraz właśnie na Utklippan. Na Södraskär stoi latarnia morska imienia Wernera Heidenstama działająca od 1840 roku. Obecna ażurowa wieża pochodzi z 1870 roku i mierzy 31 m. Zachowały się fragmenty twierdzy brzegowej zbudowanej wraz z latarnią. W dawnych domach latarników mieści się stacja obrączkowania ptaków, ważny posterunek meteorologiczny a także schronisko.
20 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 4-osobowych z widokiem na morze. Prysznic i toalety wspólne. Sauna na zamówienie. Karczma. Kontakt mailowy: mail@utklippan.eu.   
        
 

niedziela, 18 kwietnia 2021

Uppsala część 10. Między Stora Torget a Gamla Torget

 


UPPSALA [11 km], 149,2 tys. mieszkańców

Stora Torget to centrum lewobrzeżnej dzielnicy miasta. Wbrew nazwie nie jest to obecnie największy plac miejski Uppsali, jednak w czasie jego wytyczania w roku 1643 przewyższał swoją powierzchnią (34,5 ara) otwarty na rzekę Fyris Gamla Torget od którego przejął funkcję reprezentacyjną. Przestrzeń o kwadratowym kształcie odznacza się dość osobliwym układem urbanistycznym. Ma całkowicie zabudowane narożniki, natomiast poszczególne ulice wychodzą z niego w czterech kierunkach ze środków pierzei. Ku północnemu wschodowi biegnie Vaksalagatan, ku południowemu wschodowi Kungsängsgatan, na południowy zachód Drottninggatan wyprowadzająca na most Nybron, wreszcie na północny zachód Svartbäcksgatan. Tego typu rozwiązanie popularne było w XVII wieku. Dzisiaj w Szwecji podobnym układem odznacza się jeszcze tylko Rådhustorget w Piteå.


W Polsce przykładem podobnego założenia jest Plac Kościuszki we Wrocławiu. Środek Stora Torget zajmuje niewielka wysepka ze stylową latarnią a po jego bokach znajdują się nowoczesne wiaty przystankowe. W 2021 roku podjęto jednak inwestycję zmierzającą do przebudowy placu. Stanie się on pieszym forum ze skwerem pośrodku, przelotowe ulice zostaną zwężone, a przystanki transportu publicznego przeniesione w inne lokalizacje. 
W zamyśle Stora Torget stanowić miał najbogatszą i najbardziej reprezentacyjną strefę miasta. Na starym sztychu załączonym do dzieła Olofa Rudbecka Atlantyda zobaczyć można 3 wysokie kamienice kupieckie otaczające plac i górujące nad resztą zabudowy miejskiej ówczesnej Uppsali. Żaden z tych obiektów już dzisiaj nie istnieje w takim kształcie, choć zachowały się fragmenty starych piwnic na których wzniesiono nowsze gmachy. Plac nadal otaczają jednak reprezentacyjne różnostylowe budowle publiczne. W północnym narożniku stoi neorenesansowy budynek dawnego ratusza (1) zajmujący dawną działkę radnego Claesa Edenberga. Od 1745 roku po przejęciu nieruchomości po aukcji rezydowały w tym miejscu władze administracyjne i sąd. Obecny budynek wznieśli w 1883 roku Herman Holmgren i Carl August Kihlberg. Odznacza się bogatą rustykalną dekoracją stiukową. W podziemiach zachowały się stare sklepienia kolebkowe jeszcze z XVIII wieku. Do 1971 roku odbywały się tutaj posiedzenia rady miasta, a do 2008 roku rezydowały urzędy magistrackie, potem nieruchomość zakupiła firma handlowa Atrium Ljungberg organizując dom towarowy. Budynek został  w tym celu zresztą dość gruntownie zmodernizowany. Jeśli dostaniemy się do niego od strony bocznego zaułka Påvel Snickares Gränd zobaczymy całkiem przeszkloną nowoczesną fasadę. W nowoczesnych wnętrzach zachowano stare stylowe żyrandole. We wschodnim narożniku wznosi się przepięknie iluminowana nocą siedziba Upplands Enskilda Banken (obecnie Nordea, 2). Monumentalny neobarokowy pałac zbudowany jest z czerwonego szkockiego piaskowca. Fasadę wyróżniają szerokie pilastry oraz wielki kartusz herbowy w zwieńczeniu. Ture Sternberg, który zrealizował dzieło w latach 1906-1909 jest także autorem dwóch innych projektów na tym samym placu, mianowicie położonej po południowej stronie kamienicy Standbergska Huset (3) z narożną wieżyczką oraz drugiego pałacu bankowego (Ullrich Halquists Målarbanken) pomiędzy ratuszem a Svartbäcksgatan. W domu przemysłowca Andersa Strandberga z 1903 roku znajdował się dawniej sklep z akcesoriami krawieckimi. Kamienica jako pierwsza w mieście posiadała centralne ogrzewanie, elektryczną windę i w ogóle dostęp do prądu. W kwartale Lejonet znajduje się dzisiaj charakterystyczny nowoczesny pawilon (4). Stoi na miejscu dawnego domu aptekarza Christiana Ludviga Lokka. W aptece zwanej Lejonet pracował znany chemik Carl Wilhelm Scheele odkrywca m.in. tlenu i azotu. Na fali tzw. wyburzeń w 1960 roku powstał tutaj dom handlowy zwany Tempohuset w swej formie zupełnie odmienny od otoczenia. Cechą wyróżniającą była ażurowa fasada imitująca koronkową serwetkę jaką w Szwecji podkłada się pod tort. Cała bryła miała jednak charakter wyjątkowo brutalny w stosunku do sąsiadujących z nią kamieniczek z tradycyjną ornamentyką. Pojawienie się takiego dysonansu wywołało w Uppsali gorące sprzeciwy połączone ze stworzeniem grupy inicjatywnej "Vårda Uppsala" i dyskusjami nad kierunkami rozwoju architektury w historycznych dzielnicach szwedzkich miast. Niestety w latach 1958-1978 duża część lewobrzeżnej Uppsali uległa wyburzeniu a na miejsce starych kamieniczek pojawiły się nowe konstruktywistyczne gmachy urzędów i galerii handlowych. W 2015 roku Tempohuset przebudowano zmieniając elewację na wypełnioną szkłem i panelami ze stali nierdzewnej. Nadal mieści się tutaj dom towarowy sieci Åhléns.

Stora Torget z budynkami ratusza i Uppland Enskilda Bank


Ulicą Svartbäcksgatan na północny zachód do kolejnego skrzyżowania.

Na rogu Svartbäcksgatan i Sankt Persgatan stał w średniowieczu gotycki kościół. Budynek spłonął w pożarze w 1543 roku a część jego murów posłużyła do budowy zamku. Samej świątyni nigdy nie odbudowano, jednak aż do lat 60-tych XX wieku w kwartale znajdowały się ślady po dawnym miejscu, w tym budynek dawnej plebanii. Teren został jednak przekształcony w galerię handlową Sankt Pers. W jej wnętrzu znajduje się kamień pamiątkowy umieszczony w miejscu dawnego ołtarza. Przed galerią rozpościera się niewielki placyk z fontanną Andersa Celsiusa u zbiegu dróg. Uczony w jednej ręce trzyma kwadrant służący do pomiarów astronomicznych, a w drugiej powszechnie z nim kojarzony termometr dla którego opracował skalę. Miejsce to nosi nazwę Anders Celsius Torg nieprzypadkowo. W północno-zachodniej części stoi skośnie do ulicy żółty trzykondygnacyjny budynek. Ten średniowieczny przytułek (5) w latach 1738-1741 uczony zaadaptował na pierwsze w Szwecji nowoczesne obserwatorium astronomiczne. Na dachu domu stanęła wieżyczka z ozdobną kulą ziemską na szczycie, w której Celsius umieszczał przyrządy obserwacyjne w celu badania ruchów Słońca, Księżyca oraz satelit Jowisza. Poniżej znajdowało się jego mieszkanie. Miejsce nie było jednak zbyt dogodne dla takiej działalności, ponieważ południowy horyzont przysłaniały wysokie wieże katedry oraz zamku, a bliskość ruchliwej ulicy powodował drgania precyzyjnej aparatury. W XIX wieku obserwatorium zostało przeniesione a w domu mieściły się potem różne instytucje: bractwa uniwersyteckie, towarzystwa sportowe a nawet sklep jubilerski. W nawiązaniu do dawnej historii na placu Celsiusa zlokalizowano jeden z obiektów Szwedzkiego Systemu Solarnego - planetę Saturn. Jego makieta jest na etapie projektowania, natomiast przy Domu Celsiusa zawieszono model największego księżyca Saturna - Tytana. W Kvarngärdeskolan na północnych przedmieściach Uppsali ustawiono makietę innego naturalnego satelity Saturna - Enceladusa. Niewielki Celsiustorget to miejsce gdzie organizowane są kameralne wydarzenia artystyczne, np. koncerty orkiestry dętej czy odwiedziny św. Mikołaja. 

Anders Celsius Huset i model Tytana
W lewo Sankt Persgatan w kierunku rzeki.          

Gamla Torget to bardziej kameralny plac w lewobrzeżnej części miasta otwierający się na rzekę Fyris. Klimat tworzy piękna panorama wież katedry położonych na wzgórzu na przeciwległym brzegu rzeki. Kiedyś w południowej części placu zlokalizowany był budynek miejskiego ratusza, który spłonął doszczętnie w 1702 roku i został następnie przeniesiony na Stora Torget. Najstarszym budynkiem na placu jest położona po północno-zachodniej stronie dawna karczma z 1651 roku (6). W 1754 roku Anders Berch pierwszy profesor ekonomii w Skandynawii zorganizował tutaj swoiste theatrum oeconomicum, w którym przedstawiał próbki rozmaitych użytecznych materiałów: kamienia, drewna, włókien, herbaty, kawy czy rozmaitych narzędzi. Obecnie mieści się tutaj wydział politologii a kompleks został rozbudowany w kierunku zachodnim. Z tyłu dawnej karczmy stoi wysoki ceglany budynek łaźni miejskiej z 1912 roku. Do dziś znajduje się tutaj kryty basen oraz siłownia a z okien roztacza się przepiękny widok na katedrę w Uppsali. 

Widok katedry z Gamla Torget

      

wtorek, 13 kwietnia 2021

Na wyspy Sturkö i Tjurkö

Krótka boczna trasa prowadzi na dwa duże szkiery w okolicy Karlskrony w tym największą w całym Blekinge wyspę Sturkö o powierzchni 5,8 kilometra kwadratowego. Własna flaga z wizerunkiem bociana wskazuje na wyraźne poczucie odrębności tutejszej społeczności. Znaleziona na Tjurkö złota moneta z napisami w języku runicznym (futhark) jest świadectwem starych tradycji osadniczych. W XIX wieku Tjurkö stała się centrum wydobycia kamienia budowlanego. Osady rybackie z przystaniami koncentrują się głównie na północnych brzegach otwartych do wewnętrznego akwenu Östra Fjärden. Widoki na Karlskronę i fortyfikacje osłaniające port wojenny od strony wody. Baterie artylerii przybrzeżnej. Zabytkowe kościoły. Krajobrazy na granicy lądu i morza. Z centrum miasta dogodny dojazd linią autobusową nr 123 (ewentualnie kombinacją linii 2 i 123). Możliwy jest też rejs statkiem na przystanie w Bredavik i Nabben. 

[0 km] Początek bocznej trasy w Ramdala na 264 kilometrze trasy głównej. Jadąc z Karlskrony można też skręcić na wcześniejszym skrzyżowaniu w Torstäva zgodnie z drogowskazami i przebiegiem linii autobusowej. Po prawej stronie drogi tuż za centrum wsi kościół. To jeden z bardziej zagadkowych obiektów sakralnych wschodniego Blekinge. Świątynia jest orientowana z wieżą przylegającą do prezbiterium od wschodniej strony i wejściem od zachodu. Sugerowano, że została zbudowana przez duńskiego arcybiskupa Eskila w XII w. i pełniła również funkcje obronne, choćby w zatargu pomiędzy kościelnym dostojnikiem a królem Waldemarem I. Palisada otaczała szeroko całe założenie. Nie potwierdzono jednak istnienia drugiej wieży od zachodu ani warownego piętra nad nawą. Najstarsze istniejące mury datuje się na XIII wiek a styl budowy wieży świadczy, że była to inwestycja jeszcze późniejsza. Wyposażenie kościoła jest w dużej części XVII-wieczne. Ołtarz główny nawiązuje do tematu eucharystii z cytatami biblijnymi w języku duńskim w skrzydłach bocznych. Z podobnego wieku pochodzi chrzcielnica z baldachimem oraz ambona z płaskorzeźbami z Apokalipsy - dar króla Chrystiana IV.  Na południowej ścianie fragmenty malowideł przedstawiających słońce, księżyc i krzyż. Kościół jest otoczony dużym cmentarzem a naprzeciwko po drugiej stronie drogi znajduje się dom parafialny.
Kościół w Ramdala

[3 km]
 G
ängletorp. Skrzyżowanie z drogą z Torstäva. 2 km w tamtym kierunku a następnie w lewo w stronę wybrzeża pole golfowe i kemping w Trummenäs.
Kemping otwarty od 23 kwietnia do 12 września. Pole namiotowe, stanowiska dla przyczep i kamperów oraz domki noclegowe w 4 standardach. Mało drzew. Niewielka plaża w zatoczce. Pomost dla łodzi. Pralnia, kuchnia i świetlica. Place zabaw, tor minigolfa. Kontakt telefoniczny pod numerem +46 455 360 300, e-mail: info@trummenascamping.se. Rezerwacja miejsca przez stronę campcation.se
Przejeżdżamy przez półwysep Möcklö. W jego wschodniej części znajduje się rezerwat przyrody w sieci Natura 2000. Rzadkie gatunki storczyków.
Przy drodze stacja benzynowa Din-X. Warsztat obsługi. Budka z lodami.
[6 km] Most nad cieśniną Möcklösund z charakterystycznym stromym podjazdem. Ma 560 m długości  i wspiera się na 9 filarach. Oprócz drogi prowadzi nim ścieżka rowerowa. Przeprawa zastąpiła w 1998 starszą funkcjonującą od 1939 roku. Po stronie wyspy Senoren duży parking. Kemping. Sklep z artykułami regionalnymi. Restauracja. Wioska Wikingów Valshall.
Miejsce noclegowe na trawiastym polu w cenie 150 SVK. Możliwość wynajmu jednego z pięciu domków. Telefony kontaktowe: 0455 442 39 (latem), 0708 16 15 68. Strona www: http://www.brofastetsenoren.se/

Jedziemy przez rolniczą Senoren znaną z upraw truskawek i młodych ziemniaków. Trasa przecina środek wyspy. Na lewo droga do osady V
ästernäs na północno-zachodnim cyplu. Niewielka przystań 
[8 km] 1 km w lewo kemping Kustgården Senoren.
Obiekt znajduje się na wzgórzu porośniętym dębami i oferuje miejsca noclegowe w kilkunastu domkach lub we własnym namiocie (199 SVK bez prądu, 299 SVK z podłączeniem). Specjalizuje się w organizacji większych obozów, ale przyjmuje także turystów indywidualnych. Na miejscu jest bar, kuchnia polowa a nawet sala modlitewna. Kąpielisko, boiska sportowe, plac zabaw, szlak przyrodniczy. Płatne prysznice. Tel: 0455 441 20, e-mail: info@kustgardensenoren.se
Droga prowadzi groblą przez niewielki szkier Knarrholmen a następnie mostem na nieco większą wysepkę Västra Skällö oddzieloną od Sturkö praktycznie niewidoczną już cieśniną Steksund. Południową część zajmuje rezerwat przyrodniczy obejmujący fragment skalistego wybrzeża i otaczające go wody. Teren porastają zarośla jałowca, głogu, dzikiej róży i karłowatych drzew a także łąki. Na jednej z takich muraw stoi kamień runiczny z przełomu X i XI wieku zwany Sturköstenen. Napis sławi królewskiego szypra prowadzącego okręt. Stela na obecne miejsce trafiła w 1999 roku przeniesiona z przeciwległej strony cieśniny z półwyspy Skällenäs.
Flaga z bocianem powiewa nad Sturkö

[11 km]
Bredavik. Ogród ziołowy zorganizowany według zasad średniowiecznej klasztornej hortikultury. Na prawo od drogi przystań żeglugowa do której przybija statek z Karlskrony. 
[12 km] Skrzyżowanie dróg u podnóży dużego wiatraka holenderskiego postawionego na tym miejscu w 1901 roku. Punkt widokowy. W lewo droga na południe wyspy do Uttorp (3 km). Znajduje się tam największy kościół na archipelagu Blekinge noszący wezwanie patronki podróżników św. Gertrudy z Nivelles. Obecna jednonawowa świątynia ze strzelistą dwukolorową iglicą pochodzi z lat 1875-1878 i zastąpiła starą średniowieczną. Wizerunek starego kościoła można zobaczyć na jednym z obrazów zawieszonych na ścianie nawy. W ołtarzu znajduje się kopia rzeźby Chrystusa Bertela Thorvaldsena z Kopenhagi w mniejszej skali. W pobliżu kemping Szwedzkiego Klubu Karawaningowego.
Dużo przyczep. Ładna plaża. Możliwość wypożyczenia kajaka. Otwarty od 27 marca do 24 września. Kontakt telefoniczny: 0455 424 82, e-mail: sturko@caravanclub.se
Na południowym krańcu wyspy rezerwat przyrodniczy Uttorp obejmujący ubogie wrzosowiska i kamieniste plaże z widokiem na latarnię morską na szkierze Utlångan. Wiosną licznie przebywają tu edredony
[13 km] Po lewej bateria piechoty Sturkö Skans. Zbudowana w 1904 roku funkcjonowała w czasie obu wojen światowych, potem wykorzystywano ją jako magazyn. Główna droga zakręca w lewo w kierunku Tjurkö. Prosto do Sanda - największej osady na wyspie. Przystań z widokiem na Karlskronę.
[15 km] Ekenabben. W prawo grobla prowadząca na wyspę Tjurkö. Prosto port i marina. Kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem dróg głaz upamiętniający wizytę króla Gustawa VI Adolfa w 1959 roku.
Wiatrak holenderski w Bredavik

[17 km]
W centrum wyspy mieści się bateria piechoty Tjurkö Skans. Podobnie jak na sąsiedniej Sturkö obsadzona była podczas wojen światowych przez pułk grenadierów oraz oddziały szturmowe. Podziemne kazamaty i korytarze. 400 metrów dalej skrzyżowanie. Ku południowi droga na przystań Finskan z pięknym widokiem na twierdzę Kungsholmen (1 km). W osadzie Maren cmentarz parafialny.
Dalsza trasa prowadzi ku północy.
[18 km] Niewielki kościółek na Tjurkö, który powstał jako świątynia dla więźniów pracujących w kamieniołomach na północy wyspy. Na obecne miejsce przeniesiony w 1930 roku po likwidacji obozu karnego i ponownie poświęcony. Ambona pochodzi z kościoła w Hällaryda pod Karlshamnem. Obraz ołtarzowy stworzył więzień Abel Andersson z Gävle w 1888 roku. Zaraz za kościołem Stenbräcka, czyli dawny ośrodek misyjny ewangelickiego stowarzyszenia religijnego. Przejęty przez lokalną agendę tworzy wraz z położonym na wybrzeżu kempingiem i kąpieliskiem Hägnaviken kompleks rekreacyjno-noclegowy z ogrodem medytacyjnym, restauracją, galerią i rozmaitymi innymi udogodnieniami. Ścieżką za kościołem dojść można do tajemniczego cmentarzyska statków na cyplu Hägnudden.
Kamieniołomy granitu na Tjurkö

[19 km]
Kawałek za pętlą kursowego autobusu odchodzi w lewo droga do Herrg
ården (prosto dojazd do wioski Nabben). Dawna osada przy kamieniołomach. Granity na wyspie pozyskiwano już w XVIII w. Wiele budynków Karlskrony została wzniesiona z tego budulca. Dotyczy to także twierdzy Kungsholmen na sąsiednim szkierze. W XIX wieku duży popyt na kamień budowlany zgłosiło formujące się państwo niemieckie. W 1862 przybył do Blekinge tamtejszy inżynier Franz Hermann Wolff i zakupił prawa górnicze. Wydobywane tutaj granity przerabiano powszechnie na kostkę brukową i krawężniki, ale z wyspy Tjurkö pochodzą też filary Politechniki Berlińskiej. Zakład posiadał własną przystań oraz flotę w której skład wchodziły 3 parowce, bryg i dwa mniejsze statki. Kamień eksportowano do Niemiec przez port w Świnoujściu (ówczesne Swinemünde). Na przystań kamień dostarczano wykorzystując trakcję szynową. Oprócz wolnych pracowników dla których wybudowano baraki w kamieniołomach pracowali też w latach 1872-1894 więźniowie (kronoarbetskåren) skazani za drobne kradzieże. Firma sprowadziła też kilkudziesięciu pracowników z Niemiec i Włoch. Inspektor i główny właściciel rezydowali w willi położonej strategicznie z widokiem na kopalnię, port i Karlskronę. Po I wojnie światowej wydobycie zmalało a część pracowników przeniosła się do zakładów w okolicach Karlshamnu. Ostatecznie kamieniołomy zamknięto w latach 50-tych. Po terenie dawnego przedsiębiorstwa prowadzi 1,5-kilometrowy szlak kulturowy z tablicami informacyjnymi. W dawnym budynku usługowo-restauracyjnym znajduje się obecnie wystawa rękodzieła kamieniarskiego ukazująca prace artystów z wysp wschodniego Blekinge. Obejrzeć można także makietę terenu w okresie jego historycznej prosperity.
W sezonie otwarte codziennie od 10.30 do 18.00. Możliwość wypożyczenia audioprzewodnika po szlaku kulturowym.
Przy końcu asfaltowej drogi znajduje się niewielka przystań łodzi Herrgårdsviken. Widoki na Karlskronę, terminal promowy i strażnicę Godnatt.